Sản xuất, lắp đặt, thi công, đánh bóng hoàn thiện sàn Terrazzo

09.05.356.285