Thi công đá mài, terrazzo, bê tông sàn, nền, tường

09.05.356.285