Bàn đá Terrazzo dài từ đá Marble

All in one
09.05.356.285