Bàn đá Terrazzo tròn nguyên khối

All in one
09.05.356.285