Bàn Terrazzo tròn từ đá Marble uống trà

09.05.356.285