Đá Terrazzo Trending TKT-12

Đá Terrazzo TKTF-13
Đá Terrazzo mới Trending TKTF-13
13/07/2019
Mẫu đá Terrazzo TKTF-11
Đá Terrazzo Trending TKTF-11
13/07/2019

Đá Terrazzo Trending TKT-12

Hình ảnh: Mẫu Đá Terrazzo mới Mã TKTF12

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKT-12
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKT-12:

  • Màu sắc: nền đen
  • Hạt đá: trắng, xám, vàng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-2019-tktf-12-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Trending TKTF 12
09.05.356.285