Đá Terrazzo Trending TKTF-11

Mẫu Đá Terrazzo mới Mã TKTF12
Đá Terrazzo Trending TKT-12
13/07/2019
Mẫu đá Terrazzo Mẫu TKTF-10
Đá Terrazzo Mới Trending TKTF-10
13/07/2019

Đá Terrazzo Trending TKTF-11

Mẫu đá Terrazzo bộ sưu tập Mẫu -TKTF-11
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-11:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, xám, xanh, hồng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

09.05.356.285