Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-175

bồn tắm đá Terrazzo mẫu cổ điển
Bồn tắm đá Terrazzo Mẫu BTDT-06
28/02/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-176
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-176
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-176
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-176
14/03/2020
bồn tắm đá Terrazzo mẫu cổ điển
Bồn tắm đá Terrazzo Mẫu BTDT-06
28/02/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-175

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-175

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-175
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-175:

  • Màu sắc: nền xanh
  • Hạt đá: đen, trắng, vàng, xanh

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-175-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 175
All in one
09.05.356.285