Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-176

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-175
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-175
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-177
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-177
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-177
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-177
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-175
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-175
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-176

Hình ảnh: Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-176

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-176
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-176:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xanh, nâu cam, trắng,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-176-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 176
All in one
09.05.356.285