Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-178

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-179
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-179
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-177
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-177
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-178

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-178

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo 2020 Hot BST-Hot-2020-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-178
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-178:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: hồng, trắng, xanh

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-178-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 178
09.05.356.285