Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-184

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-183
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-183
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-185
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-185
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-185
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-185
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-183
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-183
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-184

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-184

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-184
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo 2020 Hot BST-Hot-2020-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-184
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-184:

  • Màu sắc: nền xám xanh
  • Hạt đá: trắng
  • Vỏ sò, ngao, hến

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-184-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 184
All in one
09.05.356.285