Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-188

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-187
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-187
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-189
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-189
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-189
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-189
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-187
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-187
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-188

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-188

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-188
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-188
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-188:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xanh, xám, trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-188-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 188
All in one
09.05.356.285