Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-189

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-188
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-188
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-190
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-190
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-190
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-190
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-188
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-188
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-189

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-189

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-189
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-189
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-189:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xanh, hồng, trắng,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-189-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 189
All in one
09.05.356.285