Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-191

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-192
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-192
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-190
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-190
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-191

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-191

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-191
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo 2020 Hot BST-Hot-2020-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-191
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-191:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, đen,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-191-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 191
09.05.356.285