Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-192

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-191
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-191
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-193
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-193
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-193
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-193
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-191
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-191
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-192

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-192

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-192
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo 2020 Hot BST-Hot-2020-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-192
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-192:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: nâu, cam,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-192-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 192
All in one
09.05.356.285