Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-194

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-193
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-193
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-195
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-195
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-195
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-195
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-193
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-193
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-194

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-194

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-194
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo 2020 Hot BST-Hot-2020-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-194
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-194:

  • Màu sắc: nền trắng kem
  • Hạt đá: trắng, đen,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-194-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 194
All in one
09.05.356.285