Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-199

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-198
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-198
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-200
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-200
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-200
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-200
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-198
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-198
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-199

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-199

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-199
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-199
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-199:

  • Màu sắc: nền xanh
  • Hạt đá: trắng, đen,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-199-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 199
All in one
09.05.356.285