Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-200

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-199
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-199
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-201
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-201
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-201
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-201
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-199
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-199
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-200

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-200

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-200
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-200
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-200:

  • Màu sắc: nền trắng xám
  • Hạt đá: đen, đỏ, vàng,…

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-200-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 200
All in one
09.05.356.285