Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-210

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-209
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-209
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-211
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-211
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-211
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-211
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-209
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-209
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-210

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-210

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-2010
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-210
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-210:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xám, xanh đen, xanh rêu, đỏ

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-210-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 210
All in one
09.05.356.285