Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-206

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-205
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-205
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-207
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-207
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-207
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-207
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-205
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-205
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-206

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-206

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-206
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-206
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-206:

  • Màu sắc: nền trắng xám
  • Hạt đá: vàng, đen, xám

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-206-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 206
All in one
09.05.356.285