Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-209

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-208
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-208
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-210
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-210
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-210
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-210
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-208
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-208
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-209

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-209

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-209
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-209
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-209:

  • Màu sắc: nền xanh dương
  • Hạt đá: xám, hồng, xanh, đen

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-209-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 209
All in one
09.05.356.285