Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-211

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-210
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-210
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-212
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-212
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-212
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-212
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-210
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-210
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-211

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-211

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-211
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-211
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-211:

  • Màu sắc: nền xám tối
  • Hạt đá: trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-211-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 211
All in one
09.05.356.285