Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-213

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-212
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-212
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-214
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-214
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-214
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-214
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-212
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-212
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-213

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-213

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-213
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-213
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-213:

  • Màu sắc: nền trắng kem
  • Hạt đá: xanh rêu, vàng rêu,…

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-213-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 213
All in one
09.05.356.285