Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-216

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-215
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-215
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-217
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-217
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-217
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-217
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-215
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-215
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-216

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-216

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-216
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-216
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-216:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: trắng xanh, xám, trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-hot-tktfactory-216-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 216
All in one
09.05.356.285