Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-218

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-219
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-219
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-217
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-217
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-218

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-218

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-218
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo 2020 Hot BST-Hot-2020-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-218
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-218:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: trắng xám, cam

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

 

Liên hệ TKT Factory
da-terrazzo-hot-tktfactory-218-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 218
09.05.356.285