Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-219

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-220
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-220
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-218
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-218
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-219

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-219

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-219

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo 2020 Hot BST-Hot-2020-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-219

Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-219:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: trắng xám, vàng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

Liên hệ TKT Factory
Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 219
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 219
09.05.356.285