Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-220

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-219
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-219
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-221
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-221
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-221
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-221
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-219
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-219
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-220

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-220

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-220

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-220

Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đáTerrazzo TKTF-220:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: sỏi tròn vàng, đỏ

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

Liên hệ TKT Factory
Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 220
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 220
All in one
09.05.356.285