Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-222

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-223
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-223
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-221
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-221
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-222

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-222

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-222

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo 2020 Hot BST-Hot-2020-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-222

Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đáTerrazzo TKTF-222:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: sỏi tròn vàng, xám trắng, xám đen

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

Liên hệ TKT Factory
Đá Terrazzo Hot TKTF 222
Hình ảnh: Đá Terrazzo Hot TKTF 222
09.05.356.285