Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-223

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-222
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-222
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-224
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-224
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-224
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-224
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-222
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-222
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-223

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-223

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-223

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-223

Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đáTerrazzo TKTF-223:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, vàng, xám, đen

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

Liên hệ TKT Factory
Đá Terrazzo Hot TKTF 223
Hình ảnh: Đá Terrazzo Hot TKTF 223
All in one
09.05.356.285