Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-224

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-223
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-223
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-225
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-225
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-225
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-225
14/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-223
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-223
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-224

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-224

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-224

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Hot Trend BST-Hot-2024-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-224

Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đáTerrazzo TKTF-224:

  • Màu sắc: nền đen
  • Hạt đá: trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

Liên hệ TKT Factory
Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 224
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Hot TKTF 224
All in one
09.05.356.285