Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-225

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-224
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-224
14/03/2020
bồn rửa tay Terrazzo Lavabo Basin Sink TKTF01
Mẫu bồn rửa tay, mặt Lavabo Terrazzo – LBTKT01
15/03/2020
bồn rửa tay Terrazzo Lavabo Basin Sink TKTF01
Mẫu bồn rửa tay, mặt Lavabo Terrazzo – LBTKT01
15/03/2020
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-224
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot Trend TKTF-224
14/03/2020

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-225

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Hot TKTF-225

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo 2020 Hot TKTF-225

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo 2020 Hot BST-2020-Hot-Terrazzo-Stone-Collection-TKTF-225

Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đáTerrazzo TKTF-225:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: trắng, vàng, đỏ

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

Liên hệ TKT Factory
Đá Terrazzo Hot TKT Factory 225
Hình ảnh: Đá Terrazzo Hot TKT Factory 225
All in one
09.05.356.285