Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-50

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-49
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-49
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-51
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-51
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-51
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-51
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Kính Mẫu BST-Glass-Collection-TKTF-49
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Kính TKTF-49
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-50

Hình ảnh: Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-50

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-50
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-50:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: xám, trắng, đen
  • Vỏ hến

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-sea-collection-tktf-50-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Biển TKTF 50
All in one
09.05.356.285