Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-51

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-52
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-52
03/09/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-50
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-50
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-51

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-51

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-51
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-51:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: xám, trắng, đen
  • Vỏ hến

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-sea-collection-tktf-51-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Biển TKTF 51
09.05.356.285