Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-52

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-53
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-53
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-51
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-51
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-52

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-52

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-52
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-52:

  • Màu sắc: nền trắng mờ
  • Hạt đá: xám, trắng
  • Vỏ sò, ốc

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-sea-collection-tktf-52-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Biển TKTF 52
09.05.356.285