Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-53

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-52
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-52
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-54
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-54
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-54
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-54
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-52
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-52
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-53

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-53

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-53
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-53:

  • Màu sắc: nền trắng xám
  • Hạt đá: xám, trắng, đen,…
  • Vỏ sò, ốc

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-sea-collection-tktf-53-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Biển TKTF 53
All in one
09.05.356.285