Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-54

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-53
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-53
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-55
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-55
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-55
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-55
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-53
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-53
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-54

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-54

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-54
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-54:

  • Màu sắc: nền xám tối
  • Hạt đá: trắng
  • Vỏ sò, hến

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-sea-collection-tktf-54-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Biển TKTF 54
All in one
09.05.356.285