Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-55

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-56
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-56
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-54
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-54
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-55

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-55

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-55
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-55:

  • Màu sắc: nền xám trắng
  • Hạt đá: xám, trắng
  • Vỏ hến, sò

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-sea-collection-tktf-55-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Biển TKTF 55
09.05.356.285