Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-57

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-58
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-58
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-56
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-56
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-57

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-57

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-57
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-57:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xám, trắng
  • Vỏ sò, hến

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-sea-collection-tktf-57-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Biển TKTF 57
09.05.356.285