Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-59

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-58
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-58
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-60
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-60
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-60
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-60
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-58
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-58
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-59

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-59

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-59
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-59:

  • Màu sắc: nền cam
  • Hạt đá: xám, trắng, đen

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-sea-collection-tktf-59-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Biển TKTF 59
All in one
09.05.356.285