Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-60

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-59
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-59
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-61
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-61
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-61
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-61
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-59
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-59
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-60

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-60

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-60
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-60:

  • Màu sắc: nền nâu đỏ
  • Hạt đá: xám, trắng, hồng,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-sea-collection-tktf-60-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Biển TKTF 60
All in one
09.05.356.285