Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-61

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-60
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-60
03/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-62
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-62
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-62
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Đa Màu TKTF-62
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-60
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-60
03/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Biển TKTF-61

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-61

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo từ Biển Mẫu BST-Sea-Collection-TKTF-61
Giá: 1,500,000 VNĐ/m2

 

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-61:

  • Màu sắc: nền vàng
  • Hạt đá: trắng, xám
  • Vỏ ngao, sò

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-sea-collection-tktf-61-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Biển TKTF 61
All in one
09.05.356.285