Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-114

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-113
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-113
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-115
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-115
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-115
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-115
04/09/2019
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-113
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-113
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-114

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-114

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-114
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-114:

  • Màu sắc: nền trắng
  • Hạt đá: xám, đen

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-114-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 114
All in one
09.05.356.285