Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-116

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-117
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-117
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-115
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-115
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-116

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-116

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-116
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-116:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: xám, trắng, nâu, xanh

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-116-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 116
09.05.356.285