Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-117

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-116
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-116
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-118
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-118
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-118
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-118
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-116
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-116
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-117

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-117

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-117
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-117:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: xám, đen, trắng,…

? Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

? Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

? Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-117-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 117
All in one
09.05.356.285