Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-118

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-117
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-117
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-119
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-119
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-119
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-119
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-117
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-117
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-118

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-118

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-118
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-118:

  • Màu sắc: nền hồng nhạt
  • Hạt đá: xám, vàng, nâu, trắng

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-118-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 118
All in one
09.05.356.285