Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-119

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-120
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-120
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-118
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-118
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-119

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-119

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-119
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-119:

  • Màu sắc: nền vàng nghệ
  • Hạt đá: xám, vàng, nâu

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-119-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 119
09.05.356.285