Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-120

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-121
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-121
September 4, 2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-119
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-119
September 4, 2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-120

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-120

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-120

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-120
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2