Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-120

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-121
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-121
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-119
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-119
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-120

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-120

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-120
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-120:

  • Màu sắc: nền xám trắng
  • Hạt đá: xám, trắng, vàng
  • Vỏ ngao, ốc

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-120-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 120
09.05.356.285