Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-121

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-122
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-122
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-120
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-120
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-121

Hình ảnh: Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-121

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-121
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-121:

  • Màu sắc: nền hồng kem
  • Hạt đá: xám, trắng, xanh,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-121-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 121
09.05.356.285