Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-122

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-123
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-123
September 4, 2019
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-121
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-121
September 4, 2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-122

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-122

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-122

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-122
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2