Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-124

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-125
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-125
04/09/2019
Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-123
Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-123
04/09/2019

Đá Terrazzo bộ sưu tập Terrazzo Cổ Điển TKTF-124

Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-124

Mẫu đá Terrazzo trong Bộ Sưu Tập Terrazzo Cổ Điển Mẫu BST-Classical-Collection-TKTF-124
Giá: 1,300,000 VNĐ/m2

Mô tả mẫu đá Terrazzo TKTF-124:

  • Màu sắc: nền xám
  • Hạt đá: xám, trắng, nâu đỏ, xanh,…

🏅 Xem tuyển tập: bộ sưu tập đá Terrazzo

📖 Tham khảo toàn bộ: Mẫu đá mài Terrazzo

🏭 Liên hệ: Nhà máy sản xuất đá Terrazzo

da-terrazzo-classical-collection-tktf-124-2d
Hình ảnh: Mẫu đá Terrazzo Cổ Điển TKTF 124
09.05.356.285